Buurthuis Oud Overdie

De Huiskamer

Buurthuis Oud Overdie biedt jongeren (8-21) in de wijk een huiskamer. Deze huiskamer functioneert in de eerste plaats als een ontmoetingsplek. Een plek waar jongeren graag willen komen, zich veilig voelen en waar ruimte is om zichzelf te zijn. Maar het is meer dan dat! De activiteiten dragen bij aan het ontdekken van hun identiteit. Ze leren dat ze waardevol zijn en talenten hebben. Dit besef helpt hen om zich makkelijker te ontwikkelen en te groeien. Verder is er aandacht voor het signaleren van hulpvragen en problemen; en het daarop anticiperen. De huiskamer staat onder leiding van een gediplomeerde jongerenwerker van Straatgeluid. 

  • Talentontwikkeling en coaching maken standaard onderdeel uit
    van de begeleiding
  • Het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder kwetsbare jongeren), helpt het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen.
  • Gesignaleerde of dreigende problemen delen met netwerkpartners en een aanzet geven tot de oplossing.
  • Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlast-gevend en/of crimineel gedrag.

 

Inloop

Tijdens de inloop hebben jongeren de gelegenheid om met één van de jongerenwerkers of vrijwilligers in gesprek te gaan. Dat kan een luchtig gesprek zijn over hoe de schooldag is verlopen; maar er is ook ruimte voor onderwerpen die zwaarder wegen. Huiswerkbegeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. De jongerenwerkers gaan ook zelf het gesprek aan met de jongeren. Bijvoorbeeld door stellingen die aansluiten bij hun belevingswereld en het onderwerp bespreekbaar maken. Voorbeelden daarvan zijn onderwerpen als sexting, drugs, het belang van opleiding, een bedreigende thuissituatie etc.. Tijdens de inloop is er natuurlijk ook veel ruimte voor ontspanning zoals gamen, computeren, bordspellen of een gezellig potje kaarten.

Openingstijden

maandag14.30 – 16.30Vrij inloop vanaf 8 jaar (met Enrique)
 14.30 – 16.30Meidenmiddag (met Tania)
dinsdag14.30 – 16.30Vrij inloop vanaf 8 jaar (met Enrique)
woensdag14.30 – 16.30Vrij inloop vanaf 8 jaar (met Enrique)
donderdag14.30 – 16.30Vrij inloop vanaf 8 jaar (met Enrique)
vrijdag14.30 – 16.30Vrij inloop vanaf 8 jaar  (met Enrique)
 19.00 – 21.00Vrije inloop vanaf 13 jaar (met Enrique)