Buurthuis Oud Overdie

Spreekuur Wijkagent

Elke dinsdagochtend is onze wijkagent aanwezig in ons buurthuis. Bewoners uit onze wijk kunnen van 10:00 – 11:00 uur met de wijkagent in gesprek om allerhande zaken te bespreken. 

De politie is te bereiken op: 0900 – 88 44
Voor SPOED altijd alarmnummer: 112

De Wijkagenten in onze wijk Oud-Overdie zijn:

Robert de Boer

Linda de Vries